Hoe kunnen wij ons restwater zuiveren en hergebruiken in ons proces?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 08 mei 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

Share challenge

Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

deadline verlopen
Cargill gebruikt water om zijn natuurlijke grondstoffen, zoals mais en tarwe, te verwerken. Een deel van dat water wordt momenteel al hergebruikt. Wij willen echter gaan voor een volledige waterkringloop. In feite kan dat nu al, alleen nog niet kosteneffectief. Dat is ons doel, dat is de uitdaging. 

Water is essentieel voor ons proces. Het wordt op diverse productiestappen ingezet, en hergebruikt, na opwaardering door middel van centrifuges, membranen, e.d. Een reststroom echter, met mineralen en een kleine hoeveelheid organisch materiaal, wordt afgevoerd richting waterzuiveringsinstallaties. In onze locatie in Bergen op Zoom bijvoorbeeld, is er een voorbehandeling op de eigen waterzuiveringsinstallatie, waarna het verder behandeld wordt in Rilland-Bath en nadien in oppervlaktewater terecht komt. Dit gebeurt op een soortgelijke  manier in al onze fabrieken wereldwijd.

Om minder vers water te gebruiken, zou het beter zijn deze laatste reststroom ook nog in te zetten in ons proces. Hoe maken we hier opnieuw 'bruikbaar water' van?  En dit op een kostenefficiënte wijze? Help ons aan 100% hergebruik van water! 


Waar zijn we naar op zoek?
Kosteneffectieve innovatieve/slimme manier om zuiver water te winnen uit rest-waterstroom, bij voorkeur reeds industrieel toegepast, binnen of buiten onze eigen industrie. 


Waar zijn we niet naar op zoek?
 • Dure technologieën als verdamping. Deze zijn ons bekend, maar zijn weinig kostenefficiënt.
 • Nieuwe productieprocessen om mais- en tarweverwerking minder waterintensief te maken. Dit is een apart onderzoeksterrein, waar we ook mee bezig zijn, maar wat niet het doel is van deze challenge. 
 • Toepassingen van deze restwaterstroom buiten ons eigen terrein. Dit zou voor specifieke locaties mogelijk zijn, maar ons doel is technologie die we overal ter wereld kunnen inzetten op onze eigen locaties.

Wat is er te verdienen?
 • Kans op een opdracht van €20.000 om een prototype/pilot te realiseren en samen met ons te testen.
 • Kans op een innovatieve testomgeving.
 • Interessant netwerk van samenwerkingspartners.
 • Kans op een vervolgopdracht, opschaling, of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
 • Daarnaast mag je rekenen op ondersteuning en samenwerking van creatieve en inspirerende specialisten die jullie kunnen uitdagen om jullie product nog beter te maken.

Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?
Een Innovatiecontract. Met een innovatiecontract ga je het ontwikkeltraject in. Je krijgt toegang tot:
 • funding (er zijn vouchers van € 10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, NDA of IP advies, etc)
 • (internationale) markten
 • kennis en partners
 • hulpbronnen en researchfaciliteiten
 • business en schaalvergroting
 • en: een launching customer!

Het BioVoice programma
BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemisty Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.


Voorwaarden voor deelname
 • Bereid zijn als partner samen te werken, met bescherming van de respectievelijke intellectuele eigendommen.
 • Kunnen demonstreren van een werkend prototype/product/dienst.
 • In staat om binnen 3-6 maanden een pilotproject te starten.

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)
 • Beschrijving van het concept:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot:
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.
De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.


Timeline Challenge - Aangepast vanwege corona! - lees meer
 • 2 maart ‘20: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 8 mei ’20 - 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur - Was 9 april
 • Uiterlijk 15 mei ‘20: Bekendmaking selectie - Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting 
 • In de week van 25 mei of 1 juni ‘20: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • September ‘20: Challenge weeks (werksessiedagen challengers-deelnemers om tot een innovatiecontract te komen + toekenning vouchers)
 • Eind september ’20: Slot event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • Oktober ‘20: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

Vragen?
 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page.
 • Meer informatie over het BioVoice programma kan je verkrijgen via deze pagina.


Achtergrondinformatie over Cargill
Cargill levert voedings-, landbouw-, financiële en industriële producten en diensten aan heel de wereld. Samen met landbouwers, klanten, overheden en onze omgeving helpen we mensen om te groeien en zich te ontwikkelen, steunend op onze expertise en meer dan 150 jaar ervaring. Onze 160.000 werknemers in 70 landen zetten zich dagelijks in om de wereld op een verantwoorde manier van voedsel te voorzien, onze impact op het milieu te beperken en de samenleving waarin we wonen en werken te verbeteren.

Landbouw
Wij kopen, verwerken en verdelen granen, oliezaden en andere producten aan de voedingsindustrie en de veevoederindustrie. Daarnaast bieden wij veehouders en landbouwers gerelateerde diensten en producten aan.

Voeding 
Wij leveren kwaliteitsingrediënten, inclusief gezondheid bevorderende ingrediënten en combinaties van ingrediënten, vlees- en kipproducten aan voedingsmiddelen- en drankbedrijven, aan dienstverleners in de voedingsindustrie en aan de distributiesector.

Industrie 
Cargill levert aan industriële gebruikers van energie-, zout-, zetmeel- en staalproducten. Wij ontwikkelen en verkopen duurzame producten die gemaakt zijn van agrarische hernieuwbare grondstoffen.

Financiën
Wij bieden overal ter wereld onze landbouw-, voedings-, financiële en energieklanten, financiële en risicomanagementoplossingen aan.

www.Cargill.com

Marius Hayes 13-03-2020reageer
Goedemiddag, Om tot een goede oplossing te komen is het nodig om de productsamenstelling te weten als ook limiet waarden voor de gezuiwerde water. Kunnen jullie hierover meer informatie beschikbaar maken?

Cargill 31-03-2020reageer
Door andere urgente zaken gerelateerd aan de coronacrisis is het voor Cargill al even niet mogelijk om op je vragen te reageren. Het kan dan ook nog even duren voor jouw vragen over de challenge worden beantwoord. Ik ben er persoonlijk mijn best voor aan het doen om de antwoorden alsnog z.s.m. te krijgen. Zodra ik de antwoorden heb stuur ik ze door. Met hartelijke groet, Bob Houpst | Programmamanager BioVoice

Cargill 02-04-2020reageer
Het betreft afvalwater uit tarwe- en mais-verwerkingsfabrieken. Er zijn verschillende afvalwaterstromen uit de verschillende afdelingen. De COD load bestaat steeds uit resten van tarwe/mais: zetmeel, glucose, eiwit, vezel, pentosanen, en mineralen. Als grootte-orde/ranges: debieten tussen 10-70m3/u; COD 1'000-20'000mg/l; SO4 300-4'000mg/l; PO4-P 1-50mg/l. Momenteel worden deze op de meeste sites grotendeels samen behandeld in de on-site-waterzuiveringen (anaeroob/aeroob), binnen de limieten van de lokale wetgeving. De challenge betreft ofwel een deelstroom voor de waterzuivering, ofwel een deel van het op-site gezuiverde afvalwater verder op te werken (zoals vandaag reeds op sommige locaties gebeurt met RO-installaties). Afhankelijk van de plaats in het proces van hergebruik dient de COD tussen 0 en <100mg/l te liggen.

Patrick Willemse 31-03-2020reageer
Om welke volumes gaat dit per dag in m3?

Cargill 31-03-2020reageer
Door andere urgente zaken gerelateerd aan de coronacrisis kan het even duren voor jouw vraag door Cargill wordt beantwoord. Dank voor je begrip en geduld. Met hartelijke groet, Bob Houpst | Programmamanager BioVoice

Cargill 02-04-2020reageer
We verwachten dat vanaf 10m3/u van herbruikbaar water dit interessant kan worden. De totale stroom aan afvalwater dat kan behandeld worden, is hier een veelvoud van.

Sam Molenaar 15-04-2020reageer
Goedendag. Begrijp ik uit onderstaande dat het probleem met name de verwijdering van COD betreft? Het is voor een goed begrip van deze challenge van belang een goed omschreven case te hebben. Wat is hier precies de challenge? Als het om COD verwijdering gaat ben ik zelf niet meer geintereseerd, maar voor mogelijk andere respondenten zou het in dat geval wel fijn zijn als er iets over de compositie van dit COD kan worden verteld. Hoeveel is opgelost / suspensie? Als in suspensie: wat is de deeltjesgroottedistributie? Biologische afbraak getest, en zo ja: onder welke omstandigheden? En voor een eventueel biologische nabehandeling: hoe zit het met de aanwezigheid van andere groeifactoren? NPK en en eventueel overige chemische samenstelling van het water bekend? Tot slot, al gevraagd door Marius Hayes maar hier nogmaals: wat is het doelproces? Het gereinigde water dient ergens te kunnen worden ingezet, maar wat voor proces betreft dit en zijn hiervoor nog andere eisen dan alleen een lage COD van toepassing te verwachten? Ik hoop met deze verduidelijkende vragen de slagingskans van deze challenge een beetje te kunnen doen toenemen ;)

Cargill 04-05-2020reageer
Hallo, Het verlagen van de COD kan via de gekende technieken. Niettegenstaande we steeds geïnteresseerd zijn in meer efficiëntere ontwikkelingen in COD-verwijdering, focussen we hier meer op het verwijderen van SO4, PO4-P en andere mineralen. Het gezuiverde water willen we hergebruiken in onze processen. In de maïsverwerkende fabrieken is er vooral water nodig om het maïs te weken; in de tarwe-fabrieken om deeg te bereiden. Als hierbij hergebruikt water wordt ingezet, bestaat het risico van concentratie van bepaalde mineralen. Om dit te vermijden zijn we op zoek naar economische technologieën om deze cirkel te doorbreken.

Resnick Joseph 28-04-2020reageer
Dear Cargill; Dr. Joseph Resnick here with www.rmannco.com. I'd like to respond to this challenge but have had problem doing so in the past due to the 'language barrier' and absence of English instruction on the submissions page. Would it be possible to send our proposal directly to a POC email address as opposed to using this portal? Please reply to jreznik88@aol.com Thank you

Cargill 01-05-2020reageer
Dear Mr. Resnick, Unfortunately the submission part of our platform is not in English yet. Could you please send me your proposal by email? I've sent you an email with my contact details. Many thanks and sorry for the inconvience. Kind regards, Bob Houpst | Programme Manager BioVoice

Thyago Albuquerque de Almeida 30-04-2020reageer
Boa noite, qual é o procedimento de reutilização da água utilizado hoje pela Cargill?

Cargill 04-05-2020reageer
Hallo, kan je aub wat meer achtergrond geven mbt je vraag rond de procedure?

Thyago Albuquerque de Almeida 07-05-2020reageer
Olá, a minha pergunta é referente sobre quais metódos de limpeza da água que a Cargill utiliza hoje para reutilizar a água? a empresa possui algum vídeo insticuional demonstrando o processo?

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

COVID-19 update

06 april 2020

NL: De coronacrisis raakt de maatschappij en economie hard. Dat laatste geldt in het bijzonder voor mkb’ers en start-ups. We begrijpen goed dat velen van jullie op dit moment vooral bezig zijn met het overeind houden van je business. Omdat we graag zoveel mogelijk ondernemers de kans geven om na te gaan of een van onze challenges voor hen wellicht een extra ijzer in het economische vuur kan betekenen, passen we deze BioVoice ronde aan, waaronder een verlenging van de aanmeldperiode tot naar vrijdag 8 mei 17.00u. Lees meer over de maatregelen die we nemen.

EN: The corona crisis has a major impact on society and the economy, and especially on SMEs and start-ups. We understand that for many of you, your main concern will be to keep your business afloat. Because we would like to give as many entrepreneurs as possible the chance to find out whether our challenges may be just the opportunity they need in today’s challenging times, we have made changes to the current edition of BioVoice, including an extension of the deadline to Friday May 8th. Read more about all the adjustments.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!