Hoe kunnen wij chroom uit een zoutreststroom verwijderen?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 08 mei 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

Share challenge

Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

deadline verlopen
Uit een van de productieprocessen bij Dow komt vrijwel droog kristallijn zout vrij met beperkte hergebruiksmogelijkheden door de aanwezigheid van milde verontreinigingen, met name chroom. Dow daarom is op zoek naar een oplossing om de chroomconcentratie van het zout/de pekel te verminderen van ~10 ppm tot <0,5 ppm.
 • Een circulaire kans
 • Moeilijkheden bij het recyclen van zoute stromen
 • Onderzoek naar het verwijderen van zware metalen


Waar zijn we naar op zoek?
Het voorgestelde onderzoek heeft tot doel een innovatief proces te vinden voor de terugwinning van zout uit een zoute afvalstroom van 60 kt/jaar die 90 wt% NaCl bevat en verontreinigd is met kleine componenten, waaronder sporen van zware metalen (bv. chroom). 
Het vaste zout uit het proces wordt nu weggespoeld met proceswater en samen met andere afvalwaterstromen gezuiverd in een industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Het doel is om het vaste zout dat vrijkomt uit het proces te behandelen.

De wereldwijde markt voor natriumchloride zal in 2025 naar verwachting 335 miljoen ton bereiken, waarvan het grootste deel wordt verkregen uit mijnbouwactiviteiten of zeewaterverdamping, welke beide een zeer energie-intensief zijn en een hoge ecologische impact of hoge oppervlaktevoetafdruk hebben.
Op dit moment worden slechts kleine hoeveelheden natriumchloride teruggewonnen uit (industriële afvalstromen). 

De NaCl uit ons proces kan dus worden beschouwd als een waardevol product dat op de Europese markt voor vele toepassingen kan worden verkocht. De verontreinigingen beperken echter de circulariteit van dit bijproduct. Daarom is Dow op zoek naar een innovatief proces voor de terugwinning van kristallijn zout / pekel. 
Hoe beter het verwijderingsrendement, hoe hoger de hergebruikswaarde van het zout.


Waar zijn we niet naar op zoek?
 • Een zeer energie-intensieve behandelingsmethode
 • Een lineaire of niet-duurzame oplossing
 • Een technologie die een aanzienlijke hoeveelheid afval produceert

Volledige oplossingen moeten ten minste kostenneutraal zijn (Investering + Terugkerende Kosten - Opbrengst =<0)


Wat is er te verdienen?
We zijn op zoek naar een samenwerkingsverband om veelbelovende technologieën van een idee naar de labfase en uiteindelijk naar een proefopstelling te brengen.

Dow Benelux is een dochteronderneming van Dow Chemical, een van de meest toonaangevende materials-science-bedrijven op aarde. Het is onze ambitie om het meest innovatieve, klantgerichte, inclusieve en duurzame materials-science-bedrijven te worden. Daarom zijn we altijd op zoek naar partners om onze ambitieuze doelen te bereiken.

Samen met onze partners in verscheidene netwerken zijn we altijd opzoek naar innovatieve oplossingen om de industrie minder milieubelastend te maken.

We zijn actief lid van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), waar we samen met andere bedrijven en kennisinstellingen duurzame processen ontwikkelen en implementeren.
Weij zijn daarnaast ook actief lid van Capture, een op valorisatie gericht initiatief van de Universiteit van Gent om radicale technologische innovaties op het gebied van het duurzame terugwinnen van grondstoffen te versnellen door middel van multidisciplinaire samenwerking tussen belanghebbenden.
Wij nemen ook deel aan verschillende door de EU gefinancierde consortiumprojecten voor het terugwinnen van grondstoffen en industrieel watergebruik en hergebruik.


Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?
Een Innovatiecontract. Met een innovatiecontract ga je het ontwikkeltraject in. Je krijgt toegang tot:
 • funding (er zijn vouchers van € 10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, NDA of IP advies, etc)
 • (internationale) markten
 • kennis en partners
 • hulpbronnen en researchfaciliteiten
 • business en schaalvergroting
 • en: een launching customer!

Het BioVoice programma
BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemisty Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.


Voorwaarden deelname
We zijn op zoek naar innovatieve oplossingen, dus staan open voor alle serieuze aanmeldingen.


Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)
 • Beschrijving van het concept:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot:
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.


Timeline Challenge - Aangepast vanwege corona! - lees meer
 • 2 maart ‘20: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 8 mei ’20 - 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur - Was 9 april
 • Uiterlijk 15 mei ‘20: Bekendmaking selectie - Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting 
 • In de week van 25 mei of 1 juni ‘20: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • September ‘20: Challenge weeks (werksessiedagen challengers-deelnemers om tot een innovatiecontract te komen + toekenning vouchers)
 • Eind september ’20: Slot event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • Oktober ‘20: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

Vragen?
 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page.
 • Meer informatie over het BioVoice programma kan je verkrijgen via deze pagina.


Achtergrondinformatie over Dow
Dow combineert de kracht van wetenschap en technologie met het ‘Menselijke Element’ om zo voortdurend die dingen te verbeteren die essentieel zijn voor de vooruitgang van de mens. Het bedrijf verbindt chemie en innovatie met de principes van duurzaamheid. 

Bij Dow in Terneuzen staan drie naftakrakers (LHC 1, 2 en 3. LHC staat voor Light HydroCarbons). Die vormen het hart van het bedrijf. Hier wordt nafta en LPG omgezet in de basisgrondstoffen voor kunststof. 

De nafta, een aardoliefractie, wordt eerst tot meer dan 850 graden Celsius verhit en daarna gekoeld tot min 130 graden Celsius. Tijdens het verhittingsproces worden de naftamoleculen ‘gekraakt’: ze worden opgesplitst in verschillende stoffen als ethyleen, propyleen, benzeen en butadieen. Deze vier stoffen vormen de belangrijkste grondstoffen voor alle productieprocessen bij Dow. 

Op het Dow Industriepark in Terneuzen werken ca. 3000 mensen, waarvan 1700 direct voor Dow. Bij Dow Terneuzen staat ook het hoofdkantoor voor de Benelux met 20 productie plants en een jaarlijkse productie van 6 miljoen ton chemicaliën en plastics. 

Wereldwijd heeft Dow 37000 medewerkers en is vertegenwoordigd op alle continenten. Bij Dow praten we niet alleen over duurzaamheid maar werken we dagelijks met elkaar, en met onze partners, aan innovatieve oplossingen. Initiatieven die bijdragen aan onze 2025 Dow Duurzaam doelstellingen. Op dit moment lopen er maar liefst 600 projecten die vallen onder onze zeven Dow Duurzaam doelstellingen. Voorbeelden van onze meest recente projecten zijn grootschalig hergebruik van afvalwater (zowel industrieel als van de gemeente Terneuzen), Carbon2Value (het opwaarderen van CO2), samenwerken in de energietransitie binnen het SDR platform (Smart Delta Resources), H2 levering van Dow aan Yara (verwaarden van een reststroom als grondstof). Op tal van deze terreinen wordt samengewerkt met andere industrieën en kennisinstellingen via ISPT, TKI projecten, Interreg en H2020.
 

Johan Sanders 04-03-2020reageer
Beste DOW: over welke chroomverbindingen gaat het? Hoe is de IP geregeld in deze ronde?

Dow 12-03-2020reageer
Beste Johan, Het gaat om een industriele zoutstroom, dus geen keukenzout-food grade, maar dat was waarschijnlijk al duidelijk uit de video. Het produktieproces waar deze stroom uit vrijkomt is op een aantal punten behoorlijk corrosief (pH>12). Het gaat om Cr wat uit de installatie vrijkomt (langzaam oplossen van bepaalde duplex elementen). Dit zal waarschijnlijk in oxide vorm zijn. Voor zover we weten is het niet ingebouwd in de kristallen van het zout. | Met betrekking tot je vraag over het IP: Het IP blijft bij indiener berusten totdat en tenzij later andere afspraken worden gemaakt. We raden het sterk af om IP gevoelige informatie via de pitch in te dienen. Je dient je er van bewust te zijn dat het delen van IP gevoelige informatie kan leiden tot het niet meer kunnen vastleggen van een IP. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de informatie die je deelt.

Rob Vandermeij 06-04-2020reageer
Wat doen jullie nu met het zout ? Maw tegen welke huidige verwerkings methode concurreert een nieuwe methode ? Weten jullie in welke valentie het chroom eruit komt ? Komen er ook nog andere elementen uit het duplex vrij ?

Dow 06-04-2020reageer
Beste Rob, Het zout komt als vast kristallijn zout vrij uit een centrifuge, wordt opgelost in een processwaterstroom en naar onze biologische afvalwaterzuivering gestuurd. Dit is qua volume een relatief kleine deelstroom voor onze zuivering, qua zoutbelasting is de impact wel groot. We zien dat een groot deel van het chroom wat naar de zuivering gaat wordt afgevangen in het slib. In het kader van circulariteit zijn we op zoek naar mogelijke toepassingen voor deze geconcentreerde zoutstroom uit de centrifuge . Het aanwezige chroom kan een belemmering vormen voor bepaalde toepassingen. Mocht het zout kunnen worden hergebruikt, dan levert dit wel een lagere zoutbelasting op voor onze afvalwaterzuivering wat een positief effect kan hebben op het rendement en betrouwbaarheid. Maar dit effect is moeilijk op voorhand in te schatten. Voor zover bekend is het Cr vnl aanwezig als Cr(III). Cr(VI) gehaltes zijn over het algemeen lager dan de detectiegrens van de methode. Voornaamste bestanddelen van duplex zijn Fe en Cr. We zien ook Fe terug in het zout., We hebben de overige elementen uit duplex niet specifiek gemeten, deze concentraties zullen in ieder geval lager zijn dan de Cr gehaltes.

Sam Molenaar 15-04-2020reageer
Dit is toch geen serieuze business case? Als je zo'n challenge indient als groot bedrijf, lever er dan in ieder geval een volledige IC/ICP analyse bij van het zout. Beetje meer info over het proces waarin dit zout gevormd wordt kan ook geen kwaad. Dit is al de zoveelste "challenge" in deze biovoice waarbij de informatie gewoonweg een aanfluiting is. Het idee bekruipt me van een paar grote bedrijven die hun winsten al draaien, het laaghangende fruit binnen de eigen R&D hebben opgelost, en voor alle "holy grails" waarvan je stiekem toch wel weet dat ze niet bestaan nu lekker gratuite de community van afgestudeerden/starters bemonsteren om te kijken of die er nog eens - gratis en wel - een mooi voorstel voor kunnen bedenken.

Dow 15-04-2020reageer
Beste Sam, Jammer dat je er zo over denkt en het zo opschrijft. BioVoice is juist een innovatieprogramma met funding en support. We bieden partijen (start-ups / mkb'ers / zzp'ers / experts) serieuze businesskansen als ze op de challenges aansluitende ideeën en (deel)oplossingen hebben. Als ook jij tot deze doelgroep behoort en verhelderende vragen hebt, hoor ik het graag. Aanvullende informatie is beschikbaar. Met hartelijke groet, Bob Houpst | Programmamanager BioVoice PS. mijn contactgegevens staan op https://biovoice.nl/contact/

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

COVID-19 update

06 april 2020

NL: De coronacrisis raakt de maatschappij en economie hard. Dat laatste geldt in het bijzonder voor mkb’ers en start-ups. We begrijpen goed dat velen van jullie op dit moment vooral bezig zijn met het overeind houden van je business. Omdat we graag zoveel mogelijk ondernemers de kans geven om na te gaan of een van onze challenges voor hen wellicht een extra ijzer in het economische vuur kan betekenen, passen we deze BioVoice ronde aan, waaronder een verlenging van de aanmeldperiode tot naar vrijdag 8 mei 17.00u. Lees meer over de maatregelen die we nemen.

EN: The corona crisis has a major impact on society and the economy, and especially on SMEs and start-ups. We understand that for many of you, your main concern will be to keep your business afloat. Because we would like to give as many entrepreneurs as possible the chance to find out whether our challenges may be just the opportunity they need in today’s challenging times, we have made changes to the current edition of BioVoice, including an extension of the deadline to Friday May 8th. Read more about all the adjustments.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!