Hoe kunnen wij de aangroei van mosselen en oesters in ons zeewater koelsysteem op een ecologische manier tegengaan?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 08 mei 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

Share challenge

Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

deadline verlopen
Binnen de procesindustrie wordt zeewater als koelwater bron gebruikt voor het koelen van processtromen. Om macrovervuiling door aangroei van voornamelijk mosselen en oesters (tweekleppige) in het inlaatstation en leidingwerk te voorkomen is waterbehandeling noodzakelijk. Mosselen en oesters zetten zich vast als larven, enkele millimeters groot, en groeien verder uit tot volwassen exemplaren tot meer dan tien centimeter. De primaire toegepaste methode is dosering van chloorbleekloog. Een groot deel van het vrije chloorbleekloog gaat verloren door reacties met organische componenten die van nature in het zeewater voorkomen. Daarbij worden ongewild organische chloorverbindingen gevormd. Tevens wordt door de aanwezigheid van calcium in het zeewater een harde afzetting gevormd op plaatsen waar vrij chloorbleekloog aanwezig is. Dit veroorzaakt relatief hoge onderhoudskosten om het doseersysteem functioneel te houden. 

Het zeewater wordt opgepompt vanuit de Westerschelde via een vast pompstation. Dit station is voorzien van een grof- en bandfilter systeem om macrovervuiling te weren. Vanuit het pompstation gaat het water als eerste richting surge torens, om hevelwerking te voorkomen, voordat het richting de fabrieken gaat als koelmiddel voor de processtromen.  De chemische behandeling bestaat nu uit doseren van chloorbleekloog op verschillende punten in het initiële deel van het zeewaterdistributienetwerk. 

Vanuit productie oogpunt is het dichtslibben door aangroei van macrovervuiling in koelwaterleidingwerk en warmtewisselaars een serieus probleem. Dit levert uiteindelijk productieverliezen op door verminderde warmteoverdracht en kapotte warmtewisselaars. De afzetting in het doseersysteem door chemische reactie van chloorbleekloog met het aanwezige calcium creëert additionele onderhoudskosten.

In de installatie in Terneuzen wordt zeewater met ongeveer 10 m3/s ingenomen en behandeld met 1 a 2 mg/l chloorbleekloog. Terneuzen is de enige locatie waar zeewater gebruikt wordt als koelwater. Binnen Nederland zijn er nog een aantal andere grote gebruikers van zeewater. Er zijn verschillende andere productie locaties binnen Dow, en de procesindustrie, waar onbehandeld rivierwater gebruikt wordt. Hier speelt hetzelfde probleem.

Innovatiedoel is tweeledig, effectieve ecologische behandeling van zeewater waarbij aangroei van macrovervuiling geëlimineerd wordt. Idealiter zou de oplossing ook moeten werken voor zoetwatersystemen zodat deze ook gebruikt kan worden op andere productielocaties. In zoetwatersystemen is de aangroei van exoten als de zebramossel een gelijkaardig probleem. 


Waar zijn we naar op zoek?
Het beoogde innovatiedoel is om een ecologisch alternatief te vinden voor het gebruik van chloorbleekloog ter voorkoming van aangroei van mosselen en oesters in het koelwatersysteem. Waarbij de voorwaarden gesteld worden dat de methode geen ongewilde gehalogeneerde producten mag vormen en tenminste net zo effectief is als de huidige methode. De voorgestelde techniek/oplossing mag nog in de proeffase zitten mits deze bewezen kan worden middels een pilot op een deelstroom waarbij productieproces geen negatieve gevolgen ondervindt. De huidige techniek van juist chloreren voorkomt aangroei in de systemen, maar vereist regelmatig onderhoud van de grof- en bandfilters en het chloorbleeklooginjectie systeem.


Waar zijn we niet naar op zoek?
Alternatieve gehalogeneerde oxiderende middelen die in meer of mindere mate organische halogeenverbindingen vormen.


Wat is er te verdienen?
We streven naar een samenwerking om veelbelovende technologieën van labschaal naar pilot- installatie schaal te brengen. 

Dow Benelux is een dochteronderneming van Dow Chemical, mondiaal een van de meest toonaangevende Materials Science bedrijven. Het is onze ambitie om de meest innovatieve, klantgerichte, inclusieve en duurzame Materials Science organisatie ter wereld te worden. Om die reden zijn we altijd op zoek naar partners om ons te helpen bij het bereiken van die ambitieuze doelen. 

Samen met andere partners in onze netwerken, zoeken we altijd naar innovatieve oplossingen om de impact van de industriële sector op het milieu te minimaliseren. 
We zijn actief lid van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) waarin we met andere bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling en implementatie van duurzame processen. 
We zijn ook actief lid van Capture, een initiatief van de universiteit van Gent. Het doel van Capture is het versnellen van verregaande technologische innovaties op het gebied van hergebruik van duurzame gronfstoffen en hulpbronnen, via multidisciplinaire samenwerking tussen alle stakeholders. Er ligt daarbij een scherpe focus op valorisatie. 

We nemen deel aan verschillende EU-gesubsidieerde projecten van bedrijfsoverstijgende consortia rond het terugwinnen van hulpbronnen en het gebruik en hergebruik van fabriekswater. 

Samenwerking met Dow betekent toegang tot al deze samenwerkingsverbanden. 


Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?
Een Innovatiecontract. Met een innovatiecontract ga je het ontwikkeltraject in. Je krijgt toegang tot:
 • funding (er zijn vouchers van € 10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, NDA of IP advies, etc)
 • (internationale) markten
 • kennis en partners
 • hulpbronnen en researchfaciliteiten
 • business en schaalvergroting
 • en: een launching customer!

Het BioVoice programma
BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemisty Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.


Voorwaarden deelname
We zijn op zoek naar innovatieve oplossingen, dus staan open voor alle serieuze aanmeldingen.


Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)
 • Beschrijving van het concept:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot:
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.


Timeline Challenge - Aangepast vanwege corona! - lees meer
 • 2 maart ‘20: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 8 mei ’20 - 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur - Was 9 april
 • Uiterlijk 15 mei ‘20: Bekendmaking selectie - Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting 
 • In de week van 25 mei of 1 juni ‘20: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • September ‘20: Challenge weeks (werksessiedagen challengers-deelnemers om tot een innovatiecontract te komen + toekenning vouchers)
 • Eind september ’20: Slot event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • Oktober ‘20: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

Vragen?
 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page.
 • Meer informatie over het BioVoice programma kan je verkrijgen via deze pagina.


Achtergrondinformatie over DOW
Dow combineert de kracht van wetenschap en technologie met het ‘Menselijke Element’ om zo voortdurend die dingen te verbeteren die essentieel zijn voor de vooruitgang van de mens. Het bedrijf verbindt chemie en innovatie met de principes van duurzaamheid. 

Bij Dow in Terneuzen staan drie naftakrakers (LHC 1, 2 en 3. LHC staat voor Light HydroCarbons). Die vormen het hart van het bedrijf. Hier wordt nafta en LPG omgezet in de basisgrondstoffen voor kunststof. 

De nafta, een aardoliefractie, wordt eerst tot meer dan 850 graden Celsius verhit en daarna gekoeld tot min 130 graden Celsius. Tijdens het verhittingsproces worden de naftamoleculen ‘gekraakt’: ze worden opgesplitst in verschillende stoffen als ethyleen, propyleen, benzeen en butadieen. Deze vier stoffen vormen de belangrijkste grondstoffen voor alle productieprocessen bij Dow. 

Op het Dow Industriepark in Terneuzen werken ca. 3000 mensen, waarvan 1700 direct voor Dow. Bij Dow Terneuzen staat ook het hoofdkantoor voor de Benelux met 20 productie plants en een jaarlijkse productie van 6 miljoen ton chemicaliën en plastics. 
Wereldwijd heeft Dow 37000 medewerkers en is vertegenwoordigd op alle continenten. Bij Dow praten we niet alleen over duurzaamheid maar werken we dagelijks met elkaar, en met onze partners, aan innovatieve oplossingen. Initiatieven die bijdragen aan onze 2025 Dow Duurzaam doelstellingen. Op dit moment lopen er maar liefst 600 projecten die vallen onder onze zeven Dow Duurzaam doelstellingen. Voorbeelden van onze meest recente projecten zijn grootschalig hergebruik van afvalwater (zowel industrieel als van de gemeente Terneuzen), Carbon2Value (het opwaarderen van CO2), samenwerken in de energietransitie binnen het SDR platform (Smart Delta Resources), H2 levering van Dow aan Yara (verwaarden van een reststroom als grondstof). Op tal van deze terreinen wordt samengewerkt met andere industrieën en kennisinstellingen via ISPT, TKI projecten, Interreg en H2020.
 

anoniem 05-03-2020reageer
Is dit probleem met de aangroei van mosselen en oesters in de loop der jaren erger geworden? Is er iets te zeggen over de seizoensmatige aspecten, c.q. wanneer deze aangroei het sterkst is? Treedt er met de huidige behandeling van het zeewater helemaal geen schelpdiergroei op?

Dow 06-03-2020reageer
Based on operational experience the issue has not become worse over the years. It is seasonal, depending on the breeding season for mussels, practically we are only dosing when the seawater temperature is above 10degC (April-October). I cannot verify that there is absolutely no growth with the current system, there are always mussels to be found and exchanger leaks due to mussels.

Erik van Vliet 24-03-2020reageer
Goedemorgen, Er zijn 2 oplossingen die ervoor zorgen dat een fouling laag niet op buizen kan ontstaan. Door het voorkomen van deze foulinglaag zullen er ook geen mosselen en andere beestjes aan de buizen hechten. De 2 oplossingen kunnen binnen 2 weken getest gaan worden. Deze 2 oplossingen werken langdurig en zorgen niet voor vervuiling van het water. Heeft u interesse, neem dan contact op. Grt, Erik Erik van Vliet Rottekade 157 2661 JT Bergschenhoek The Netherlands T: +31 (0)10 8222832 / +31 (0)630264550 E: info@practicalsolution.eu W: www.practicalsolution.eu/zakelijk en www.practicalsolution.eu voor de consument W: www.practicalsolution.eu/business English business website Skype: erik.van.vliet4

Dow 06-04-2020reageer
Geachte heer Van Vliet, Dank voor het indienen van uw oplossingen. Dow heeft uw pitch/aanmelding ontvangen. De aanmeldperiode loopt nog door t/m 8 mei en op 15 mei maken we bekend of u geselecteerd bent door Dow. Met hartelijke groet, Bob Houpst | Programmamanager BioVoice

Erik van Vliet 24-03-2020reageer
Goedemorgen, Er zijn 2 oplossingen die ervoor zorgen dat een fouling laag niet op buizen kan ontstaan. Door het voorkomen van deze foulinglaag zullen er ook geen mosselen en andere beestjes aan de buizen hechten. De 2 oplossingen kunnen binnen 2 weken getest gaan worden. Deze 2 oplossingen werken langdurig en zorgen niet voor vervuiling van het water. Heeft u interesse, neem dan contact op. Grt, Erik Erik van Vliet Rottekade 157 2661 JT Bergschenhoek The Netherlands T: +31 (0)10 8222832 / +31 (0)630264550 E: info@practicalsolution.eu W: www.practicalsolution.eu/zakelijk en www.practicalsolution.eu voor de consument W: www.practicalsolution.eu/business English business website Skype: erik.van.vliet4

Dow 06-04-2020reageer
Geachte heer Van Vliet, Dank voor het indienen van uw oplossingen. Dow heeft uw pitch/aanmelding ontvangen. De aanmeldperiode loopt nog door t/m 8 mei en op 15 mei maken we bekend of u geselecteerd bent door Dow. Met hartelijke groet, Bob Houpst | Programmamanager BioVoice

Sam Smit 04-04-2020reageer
Goedendag, Aangenomen dat de inname temperatuur van het Westerschelde zeewater varieert: Winter - Zomer tussen +5 gr. C en +20 gr. C. Wat zijn de temperaturen van het effluent (max/min)? Is volumestroom van 10 m3/s constant gedurende hele jaar? Mvg. Sam.

Dow 10-04-2020reageer
Geachte heer Smit, beste Sam, Delta T is gemiddeld 10 deg C., varieert tussen 9 en 12 deg C. De flow varieert niet gedurende het jaar.

Seth W Donrovich 07-04-2020reageer
Hi - I work with Zequanox, a biological-based product for zebra and quagga mussel (freshwater species) control. Therefore, this pilot project does not match the target species/aquatic system of the product. It is also quite a large facility. However, I am interested to see if there are any facilities dealing with zebra/quagga mussels which would present a similar pilot project opportunity. A second question is what are the fouling species at this facility? It may be of interest to do a small experiment using Zequanox on the target pest. I don't know if this is a possibility. Thank you very much! Seth

Dow 10-04-2020reageer
Dear mr Donrovich, Thanks for your suggestion. Your proposed solution does not match with our specific case for this challenge. However, we will check with other Dow sites if they are struggling with zebra and quagga mussel and contact you for more information if there are opportunities at other locations,

Johan v voorde 13-04-2020reageer
Wij kunnen dit probleem aanpakken door middel van nano cavitaie ,is uitgetest in praktijk op Port Zelande in zoute water en tevens op Lapalma de Majorca ,Met deze toepassing krijgen zaadjes geen kans om te overleven of aan te kunnen hechten. tevens word bio film verwijderd in systeem, is volledig duurzaam onderhoud vrij en eenvoudig in gebruik, kan per direct worden ingezet, voor informatie kijk op www.h2o-europe.com/nl/technologie hier staat beknopte uitwerking van deze apparatuur, Temperatuur van water is voor deze werking niet van belang, u kunt mij bereiken onder telefnr 0654708109 of via mail jvdv@h20-europe.com

Dow 30-04-2020reageer
Graag zouden wij uw pitch verwelkomen in deze challenge.

Martin van Schaik 20-04-2020reageer
In een volledig onverzadigde pekeloplossing is voor het verwijderen van Chroomzout wellicht een elegante oplossing te realiseren. In welke range ligt de viscociteit, de orde van grootte van het debiet en bij welke temperatuur. Op labschaal kan een eerste experiment worden opgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van membranen.

Dow 29-04-2020reageer
Geachte heer van Schaik, beste Martin, Dank voor uw reactie. U heeft het over een mogelijk elegante oplossing voor een volledig onverzadiged oplossing. Heeft u een bepaalde concentratie in gedachten of bedoelde u een volledig verzadigde pekeloplossing ? De temperatuur van het kristalvormig zout zoals dit uit de centrifuge komt is omgevingstemperatuur tot ongeveer 40 deg. C. Dit is een vaste stof, vochtgehalte <10%wt. Viscositeit is hier niet van toepassing. Voor de beoogde hergebruiks toepassingen heeft het onze voorkeur om het zout ook in kritalvorm te houden (of te brengen). Dmv een wasstap met verzadigd zout kunnen we een deel van de verontreiningen uit het kristalzout verwijderen, De resulterende (verontreinigde) pekelstroom is mogelijk geschikt voor uw oplossing ? Omdat deze wasstap vnog niet verder geoptimaliseerd is, kunnen we nog geen uitspraak over debieten doen maar dit zal in de orde grootte van enkele tonnen/uur liggen. De viscositeit van de pekeloplossing (NaCl in water) is uiteraard afhankelijk van de concentratie In de literatuur en op internet zijn hiervoor wel gegevens beschikbaar. Hopelijk is hiermee uw vraag beantwoord. Mvg, Niek van Belzen, Dow Terneuzen

Stan Hakze 24-04-2020reageer
Goedenavond Gezien dat het boorplatform Perdito de hittebestendige verf van Nasa gebruikte op hun in water aanraking zijnde materiaal tegen precies hetzelfde als jullie probleem ... Een speciaal soort lak was dat zag ik op tv. Kan verder voor jullie uitzoeken welke lak dat precies was. Als het beste van het beste al bestaat , waarom dan zelf iets nog bedenken , zorgen dat je dat krijgt en gebruiken overal op jullie is beter ben ik van mening. Stanhakze@gmail.com

Dow 28-04-2020reageer
Beste Stan, Dank voor uw reactie. Dow heeft ook uw pitch/aanmelding ontvangen. De aanmeldperiode loopt nog door t/m 8 mei en op 15 mei maken we bekend of u geselecteerd bent door Dow. Met hartelijke groet, Bob Houpst | Programmamanager BioVoice

Stan Hakze 24-04-2020reageer
https://www.amazon.com/ThermaCels-Insulating-Additive-Gallon-Package/dp/B01AC5KRJ6 Dit soort verf bedoel ik , dit mix je door de gebruikelijke verf heen voor je alles schilderd voorraf. Buizen later onder water dik in de verf zetten gemengd met dit spul erdoorheen , alles onder water. Dit met zee waterspoeling erop blijft veel langer spiegelglad. Waardoor aankoeken beter in de hand te houden is met jullie chloorbehandelingen erbij. Stanhakze@gmail.com

Dow 28-04-2020reageer
Beste Stan, Dank voor uw reactie. Dow heeft ook uw pitch/aanmelding ontvangen. De aanmeldperiode loopt nog door t/m 8 mei en op 15 mei maken we bekend of u geselecteerd bent door Dow. Met hartelijke groet, Bob Houpst | Programmamanager BioVoice

Stan Hakze 24-04-2020reageer
Plan - De juiste verhouding van verfmengen is nodig hiervoor best werkend onder water en het testen ervan in de praktijk naast een bestaand gewoon geschilderd iets van jullie , daarna kan je t verschil zien of t daarna ook minder reinigen vergt. Stanhakze@gmail.com

Dow 28-04-2020reageer
Beste Stan, Dank voor uw reactie. Dow heeft ook uw pitch/aanmelding ontvangen. De aanmeldperiode loopt nog door t/m 8 mei en op 15 mei maken we bekend of u geselecteerd bent door Dow. Met hartelijke groet, Bob Houpst | Programmamanager BioVoice

Stan Hakze 24-04-2020reageer
Misschien meerdere merken dit soort speciale meng lak op dat gebied en naast elkaar testen in meerdere verhoudingen met daarna gladheidstesten / aankoektesten .. Die kant ermee op om jullie materialen onder water mee te behandelen ... denk ook dat dit in zoetwater ook wel werkt .. oke ik hoor de reactie , werk ik t netjes uit ... mvg. Stan Stanhakze@gmail.com

Dow 28-04-2020reageer
Beste Stan, Dank voor uw reactie. Dow heeft ook uw pitch/aanmelding ontvangen. De aanmeldperiode loopt nog door t/m 8 mei en op 15 mei maken we bekend of u geselecteerd bent door Dow. Met hartelijke groet, Bob Houpst | Programmamanager BioVoice

anoniem 28-04-2020reageer
Dear Dow, Dr. Joseph Resnick here with www.rmannco.com. I'd like to respond to this challenge but have had problem doing so in the past due to the 'language barrier' and absence of English instruction on the submissions page. Would it be possible to send our proposal directly to a POC email address at Dow as opposed to using this portal? Please reply to jreznik88@aol.com Thank you

Dow 01-05-2020reageer
Dear Mr. Resnick, Unfortunately the submission part of our platform is not in English yet. Could you please send me your proposal by email? I've sent you an email with my contact details. Many thanks and sorry for the inconvience. Kind regards, Bob Houpst | Programme Manager BioVoice

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

COVID-19 update

06 april 2020

NL: De coronacrisis raakt de maatschappij en economie hard. Dat laatste geldt in het bijzonder voor mkb’ers en start-ups. We begrijpen goed dat velen van jullie op dit moment vooral bezig zijn met het overeind houden van je business. Omdat we graag zoveel mogelijk ondernemers de kans geven om na te gaan of een van onze challenges voor hen wellicht een extra ijzer in het economische vuur kan betekenen, passen we deze BioVoice ronde aan, waaronder een verlenging van de aanmeldperiode tot naar vrijdag 8 mei 17.00u. Lees meer over de maatregelen die we nemen.

EN: The corona crisis has a major impact on society and the economy, and especially on SMEs and start-ups. We understand that for many of you, your main concern will be to keep your business afloat. Because we would like to give as many entrepreneurs as possible the chance to find out whether our challenges may be just the opportunity they need in today’s challenging times, we have made changes to the current edition of BioVoice, including an extension of the deadline to Friday May 8th. Read more about all the adjustments.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!