Hoe kunnen wij onze waterstof duurzaam verwaarden?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 08 mei 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

Share challenge

Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

deadline verlopen
SABIC Bergen op Zoom produceert waterstof als bijproduct van de chloorproductie. Dit waterstof wordt gevormd uit water via elektrolyse en is daarmee groen (of blauw) te noemen. Momenteel wordt dit waterstof verbrand en de warmte (grotendeels) nuttig gebruikt in de processen. Waterstof kent echter tal van toepassingen als grondstof of bouwsteen voor complexere brandstof. SABIC is dan ook op zoek naar een duurzamere en meer rendabele toepassing van de waterstof. Wanneer het meer dan 10 cent per Nm3 oplevert (exclusief eventuele zuiveringsstappen) of meer dan 0.67 kg CO2 per Nm3 waterstof is het voor ons interessant om verder naar te kijken.

SABIC Bergen op Zoom denkt dat voor de reststroom waterstof vele mooie duurzame toepassingen mogelijk zijn die een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van het energienet lokaal en in Nederland. Denk hierbij aan een duurzame brandstof of chemische bouwstof.


Waar zijn we naar op zoek?
Toepassing waarin waterstof duurzaam wordt ingezet en die (op termijn) meer oplevert dan verbranden als alternatief voor aardgas. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
 • Bouwsteen voor basis chemicaliën
 • Reverse watershift (CO2 + H2 --> CO + H2O) over vergelijkbare technologie.
 • Toepassing in chemisch proces (bijvoorbeeld voor reductie van ijzeroxide)
 • Overige duurzame innovaties
Vele technologieën zijn bij ons al bekend. We zijn echter op zoek naar een concrete pilot die (op termijn) kan vestigen in de Green Chemistry Campus (GCC) en samen met andere waterstofprojecten op termijn een grote afnemer kan worden van ons restproduct.

SABIC faciliteert de Green Chemistry Campus (GCC) en ziet dit graag uitgroeien tot de belangrijkste duurzaamheid hub en kenniscentrum binnen de chemische industrie. Waterstof is hiervoor een onmisbare bouwsteen. SABIC ziet deze nabijgelegen locatie dan ook als een ideaal startpunt om duurzame oplossingen voor onze waterstof verder te onderzoeken.

We zijn op zoek naar een partner die zelfstandig onze waterstof kan gebruiken (en eventueel zuiveren). Het uiteindelijke doel is dat alle restwaterstof een duurzame toepassing vindt binnen of nabij het terrein van SABIC. We zoeken dan ook één of meerdere partijen die samen alle waterstof duurzaam in kunnen zetten. Na opschaling van het project is een minimale afname van 1000 Nm3 waterstof per uur gewenst.


Waar zijn we niet naar op zoek?
SABIC is bekend met vele duurzame technologieën. We zijn niet op zoek naar:
 • Een boiler die waterstof verbrandt en ons stoom levert
 • Een goed idee dat hoge eisen aan de kwaliteit van het waterstof stelt, waardoor SABIC dure installaties neer moet zetten om het te zuiveren en comprimeren
 • Leveren van waterstof naar een locatie ver van de plaats waar het vrijkomt, waardoor er veel leidingwerk gerealiseerd moet worden.


Wat is er te verdienen?
 • Nauwe samenwerking met SABIC. 
 • Kans op opschaling in Bergen op Zoom en op termijn binnen een van onze andere grote locaties 
 • Kans op een duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
 • Daarnaast mag je rekenen op ondersteuning en samenwerking van creatieve en inspirerende specialisten die jullie kunnen uitdagen om jullie product nog beter te maken.
 • Na geaccordeerd proof of concept brengen we je graag in contact met onze R&D en venturing afdeling voor in geval van verdere ontwikkeling van het project. 


Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?
Een Innovatiecontract. Met een innovatiecontract ga je het ontwikkeltraject in. Je krijgt toegang tot:
 • funding (er zijn vouchers van € 10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, NDA of IP advies, etc)
 • (internationale) markten
 • kennis en partners
 • hulpbronnen en researchfaciliteiten
 • business en schaalvergroting
 • en: een launching customer!

Het BioVoice programma
BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemisty Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.


Voorwaarden deelname
 • Nader te bepalen in de projectovereenkomst. Hierin zal in ieder geval onze code of ethics worden meegenomen en de standaard samenwerkingsvoorwaarden van onze R&D afdeling.  
 • Samenwerking onder NDA voor zover het bedrijfsgevoelige informatie betreft
 • Deelnemer moet beschikken over de rechten van het toepassen van de technologie.


Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)
 • Beschrijving van het concept:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot:
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.


Timeline Challenge - Aangepast vanwege corona! - lees meer
 • 2 maart ‘20: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 8 mei ’20 - 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur - Was 9 april
 • Uiterlijk 15 mei ‘20: Bekendmaking selectie - Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting 
 • In de week van 25 mei of 1 juni ‘20: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • September ‘20: Challenge weeks (werksessiedagen challengers-deelnemers om tot een innovatiecontract te komen + toekenning vouchers)
 • Eind september ’20: Slot event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • Oktober ‘20: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

Vragen?
 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page.
 • Meer informatie over het BioVoice programma kan je verkrijgen via deze pagina.


Achtergrondinformatie over SABIC
SABIC Bergen op Zoom produceert polycarbonaat. Deze kunststof wordt met name gebruikt in producten die langer mee gaan, zoals laptops, auto’s en speelgoed (o.a. lego). De locatie in Bergen op Zoom is een van de 64 grote industriële locaties wereldwijd. Met 1300 medewerkers horen we tot een van de grotere locaties binnen Europa. In Europa zijn er 5 grotere locaties, waarvan de locatie op Chemelot de bekendste is. Daar is ook ons Europese hoofdkantoor gevestigd. SABIC maakt wereldwijd naast kunststoffen ook allerlei basischemicaliën, kunstmest, voedingsstoffen en metaal. Het hoofdkantoor staat in Riyad in Saoedi-Arabië. Wereldwijd heeft SABIC ca. 40.000 medewerkers en een omzet van ruim 39 miljard dollar. 

De Green Chemistry Campus is een incubator voor ondernemers met vernieuwende biobased ideeën. Ondernemers, overheden en kennisinstellingen vormen een netwerk dat samenwerkt aan het opschalen van circulaire materialen en chemicaliën voor de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie. Green Chemistry Campus stimuleert, ondersteunt en verbindt. Ze bieden onder meer kantoor- en vergaderruimtes, laboratoriumfaciliteiten, technologische support en hulp bij business development. Start-ups die een vernieuwend biobased idee hebben, zijn van harte welkom in het Green Chemistry Innovation Lab. Voor meer informatie en kosten, zie: https://greenchemistrycampus.com/over-ons

De beschikbaarheid van waterstof is gemiddeld 2000 m3/h over de afgelopen jaren. 
In de nabije toekomst verwachten we waterstof met een druk van 4 bar te maken. Met de huidige compressor is de temperatuur voor de compressor 15 graden en erna 40 tot 50 graden. 
De samenstelling is in 2012 onderzocht en was toen als volgt (verwachting is dat de samenstelling onveranderd is):
 

 

Typical

maximum

Waterstof     

 

99.7%            

99.9%

N2                         

 

90 ppmv

0.5% vol.

O2                  

 

80 ppmv       

0.1% vol.

NaOH                    

20 ppmv

20 ppmv

Cl2                                           

 

4 ppmv

 

H2O                           

0.26%

0.34%


 

Bob Weehuizen 28-04-2020reageer
Vraag 1: Wordt er bij de electrolyse gebruik gemaakt van groene energie? Vraag 2: Wordt er binnen Sabic Bergen op Zoom gebruik gemaakt van ammoniak en/of een DeNox vloeistof?

SABIC 08-05-2020reageer
Beste Bob, Bij elektrolyse wordt nu geen groene stroom gebruikt. Uiteraard kan dat wel. We maken binnen SABIC Bergen op Zoom geen noemenswaardig gebruik van Ammoniak.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

COVID-19 update

06 april 2020

NL: De coronacrisis raakt de maatschappij en economie hard. Dat laatste geldt in het bijzonder voor mkb’ers en start-ups. We begrijpen goed dat velen van jullie op dit moment vooral bezig zijn met het overeind houden van je business. Omdat we graag zoveel mogelijk ondernemers de kans geven om na te gaan of een van onze challenges voor hen wellicht een extra ijzer in het economische vuur kan betekenen, passen we deze BioVoice ronde aan, waaronder een verlenging van de aanmeldperiode tot naar vrijdag 8 mei 17.00u. Lees meer over de maatregelen die we nemen.

EN: The corona crisis has a major impact on society and the economy, and especially on SMEs and start-ups. We understand that for many of you, your main concern will be to keep your business afloat. Because we would like to give as many entrepreneurs as possible the chance to find out whether our challenges may be just the opportunity they need in today’s challenging times, we have made changes to the current edition of BioVoice, including an extension of the deadline to Friday May 8th. Read more about all the adjustments.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!