Hoe kunnen we de pectine uit suikerbietenpulp optimaal verwaarden?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 08 mei 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

Share challenge

Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

deadline verlopen
Uit de totale bio-raffinage van suikerbieten pulp (residu van suikerproductie) ontstaat in de nabije toekomst een steeds groter wordende stroom pectine-fragmenten door opschaling van onze fabriek. De functionaliteit van dit biopolymeer is uniek en in veel opzichten niet te vergelijken met de fysische eigenschappen van citrus- en appel pectines. Unieke toepassingen zijn tot op heden gevonden in leerbewerking en vaatwasmiddelen. Prijs-performance ratio van deze pectine stroom is erg interessant wat unieke markten toegankelijk moet maken. Cosun is op zoek naar meer van dit soort toepassingen in zowel food als non-food markten. Zo willen wij in de toekomst het totale volume pectine wat vrijkomt uit bio raffinage verwaarden en daarmee ons gewas in zijn totaliteit benutten.


Waar zijn we naar op zoek?
Cosun is op zoek naar nieuwe product-markt combinaties voor deze pectine stroom. In deze toepassing hoeft de pectine stroom zoals hij is minimaal bewerkt te worden zodat de markt snel betreden kan worden. 
De randvoorwaarden van deze verwaarding zijn:

Need to haves:
 • Waarde creëren binnen 3 jaar (korte route to market)
 • EBIT potentieel >5.000.000 euro 

Nice to haves:
 • Competitive advantage
 • IP protection


Waar zijn we niet naar op zoek?
Cosun is in staat om de derivaten galacturonzuur en galactaarzuur te produceren uit deze pectine. Binnen Cosun lopen er een aantal projecten waarbij deze derivaten gemodificeerd worden tot unieke biobased producten. Aangezien hier al het nodige onderzoek naar gedaan wordt en de route to market lang is, is Cosun niet op zoek naar dergelijke initiatieven. Een naar verwachting kortere route to market voor de pectine stroom zoals hij nu voorkomt heeft prioriteit. 


Wat is er te verdienen?
Cosun werkt in zijn nieuwe visie ‘Plants Powering People’ naar een duurzame toekomst door een cluster van bio-raffinaderijen op te zetten. Hierbij staat innovatie hoog in het vaandel en Cosun biedt challenge-nemers de kans om samen stappen te zetten. Immers, wanneer een oplossing past is dit relatief snel in grote volumes op de markt te zetten. Afhankelijk van de challenge-nemer zullen we gepaste afspraken maken waarin beide partijen tot hun recht komen. Cosun heeft geen uitgesproken voorkeur over hoe een samenwerkingsverband er in de toekomst uit zal kunnen zien en bekijkt dit graag per voorstel. Dit is deels afhankelijk van de afstand van de innovatie tot Cosun’s core business. 

Cosun stelt zijn experts, laboratoria, pilot plant en verdere ecosysteem ter beschikking om samen met de challenge-nemer de innovatie tot een succes te maken. Bij serieuze ideeën zijn er ook serieuze budgetten beschikbaar. 


Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?
Een Innovatiecontract. Met een innovatiecontract ga je het ontwikkeltraject in. Je krijgt toegang tot:
 • funding (er zijn vouchers van € 10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, NDA of IP advies, etc)
 • (internationale) markten
 • kennis en partners
 • hulpbronnen en researchfaciliteiten
 • business en schaalvergroting
 • en: een launching customer!

Het BioVoice programma
BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemisty Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.


Voorwaarden deelname
Iedereen die een gepast antwoord op deze vraag kan formuleren is vrij om te reageren. 


Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)
In een pitch zien wij graag het volgende naar voren komen:
 • Potentiele product/markt combinatie
 • Facts, figures & trends waar deze innovatie de vruchten van plukt
 • Voorstel over samenwerkingsverband
 • Verwachte challenges & hurdles van innovatie traject zodat deze aan Cosun’s resources gekoppeld kunnen worden.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.


Timeline Challenge - Aangepast vanwege corona! - lees meer
 • 2 maart ‘20: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 8 mei ’20 - 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur - Was 9 april
 • Uiterlijk 15 mei ‘20: Bekendmaking selectie - Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting 
 • In de week van 25 mei of 1 juni ‘20: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • September ‘20: Challenge weeks (werksessiedagen challengers-deelnemers om tot een innovatiecontract te komen + toekenning vouchers)
 • Eind september ’20: Slot event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • Oktober ‘20: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

Vragen?
 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page.
 • Meer informatie over het BioVoice programma kan je verkrijgen via deze pagina.

Achtergrondinformatie over Cosun
Royal Cosun is een moderne, toekomstgerichte coöperatie, ontstaan in Nederland en met de wereld als werkterrein. Wij werken samen met duizenden telers, zowel leden als leveranciers. 

Wij kennen de enorme potentie van planten en weten deze om te zetten naar bruikbare oplossingen voor iedere dag. We produceren niet alleen plantaardige ingrediënten en voedingsmiddelen voor mens en dier, maar ook groene, biobased oplossingen en energie. 

De Coöperatie bestaat uit suikerbietentelers en is tevens eigenaar van een aantal agri-food bedrijven, waaronder Suiker Unie. 

Bij de productie van suiker komen grote hoeveelheden suikerbietenpulp vrij. Traditioneel wordt dit gebruikt als veevoer. Cosun is al geruime tijd bezig om deze pulp te fractioneren in verschillende componenten middels bio raffinage. Al deze fracties worden afzonderlijk onderzocht, verwerkt en in unieke markten afgezet.

Een goed voorbeeld hier van is de cellulose fractie die door zijn vele functionaliteiten onder andere wordt afgezet in producten voor de home- en personal care markt. Van de pectine fractie is reeds bekend dat hij chemicaliën in leerbewerking kan vervangen. Zie ook deze link

 

Vragen stellen is niet meer mogelijk.

Jappe de de best 30-03-2020reageer
Deze vraag, maar ook de eerdere challenge 'Waar en hoe kunnen we inhoudstoffen uit suikerbietpulp, met name pectine(fragmenten), galacturonzuur en arabinose, verwaarden in non-food markten?' zijn mooie vragen om op te pakken in de minor / het semesterprogramma Biobased Technology & Business Development van Avans Hogeschool / CoE Biobased Economy. Is dit een mogelijkheid? Dit kan ook perfect worden gecombineerd met een start-up die inschrijft voor deze challenge

Cosun 02-04-2020reageer
Beste Jappe, Bedankt voor de reactie. Binnen biovoice zijn wij primair op zoek naar partijen (start-ups / mkb'ers / zzp'ers / experts) die met hun op de challenges aansluitende ideeën en (deel)oplossingen businesskansen kunnen realiseren. We zijn dus niet primair op zoek naar onderzoeksinstituten, kennisinstellingen en consultants. Uw aanbod is echter wel interesant, wellicht kunnen we buiten het Biovoice programma wat voor elkaar betekenen. Binnen Cosun hebben wij bijzonder veel cases op het gebied van biobased technology & business development waar door studenten aan gewerkt kan worden. Altijd leuk om eens over te praten, u kunt mij bereiken op 0639840693. Groeten, Peter Roosink

QUENTIN BROUET 03-04-2020reageer
Hello, We may have some interest in this project but would need a cost estimation for the pectin stream to evaluate if our technology is relevant or not in this case. Thank you and best regards,

Cosun 08-04-2020reageer
Hello, Can you clarify your ideas and technology briefly? At this point in time we are not able to share cost estimations. Kind regards, Peter Roosink

anoniem 06-04-2020reageer
Een van de mkb bedrijven in mijn netwerk heeft met name verdiepende vragen over de eigenschappen van pectine. Kan hier duidelijkheid over gegeven worden? Wat is de samenstelling van pectine (vaste stof, vloeibaar ed) en welke hoeveelheid is beschikbaar? Is het FDA proof?, m.a.w. is het een natuurlijke stof? Zijn er reacties bij een smerende werking te verwachten? Michel Carol - Dockwize

Cosun 16-04-2020reageer
Hallo Michel, Bedankt voor je reactie. De pectine is een water oplossing. We zijn momenteel testen aan het doen op de sproeidroger dus er is eventueel ook poeder beschikbaar. Het materiaal is inderdaad natuurlijk en kan aan verschillende standaarden voldoen. Beschikbare hoeveelheden zijn afhankelijk van de toepassingen die we vinden, dit bepaald volumes in geplande scale-up. Wat zijn de toepassingen waar je contact aan denkt bij smerende werking? Ik nodig hem graag uit om persoonlijk contact met ons op te nemen via peter.roosink@cosun.com voor verdiepende vragen. Met vriendelijke groeten, Peter Roosink

Martijn Stevens 08-04-2020reageer
Pectine wordt verdeeld in twee grote groepen op basis van hun veresteringsgraad. Over welke groep hebben we het hier?

Cosun 16-04-2020reageer
Hallo Martijn, Suiker biet pectine is laag veresterd. We zijn benieuwd naar de mogelijke toepassingen die je voor ogen hebt, kun je hier meer over vertellen? Voor eventuele verdiepende vragen kun je me persoonijk bereiken op peter.roosink@cosun.com. Alvast bedankt.

QUENTIN BROUET 21-04-2020reageer
Hello, Thanks for you reply. We have developed a process to produced biosurfactant directly from biomass. Economic viability depends on composition of the biomass and its cost.

Cosun 30-04-2020reageer
Hello, Interesting, I can share information regarding the composition of our biomass. It are pectin fragments with a high distribution in molecular weight, we are able to modify/purify this in several manners. Please contact me at peter.roosink@cosun.com to share information. Hopefully this helps you to come to a pitch.

Gerbert de Voogd van der Straaten 24-04-2020reageer
Beste, Een van de mkb bedrijven in mijn netwerk heeft een vraag over de E-nummer(s) van deze pectine stroom. Momenteel gebruikt het mkb bedrijf E466 in zijn huidige product en ziet de pectine mogelijk als vervanging, mits de pectine het geschikte E-nummer heeft. Mvg, Gerbert de Voogd van der Straaten

Cosun 30-04-2020reageer
Beste Gerbert, Bedankt voor uw vraag. Onze pectine hoeft niet als E-nummer gedeclareerd te worden, 'pectine' of 'suikerbietpectine' volstaat ook. E-nummer is E440. Welke functie vervult E466 in het product van uw contact en wat is de motivatie voor vervanging? Wij hebben al aardig wat applicatie onderzoek gedaan dus kunnen samen snel zien om we hier van toegevoegde waarde zijn. Groeten, Peter Roosink

COVID-19 update

06 april 2020

NL: De coronacrisis raakt de maatschappij en economie hard. Dat laatste geldt in het bijzonder voor mkb’ers en start-ups. We begrijpen goed dat velen van jullie op dit moment vooral bezig zijn met het overeind houden van je business. Omdat we graag zoveel mogelijk ondernemers de kans geven om na te gaan of een van onze challenges voor hen wellicht een extra ijzer in het economische vuur kan betekenen, passen we deze BioVoice ronde aan, waaronder een verlenging van de aanmeldperiode tot naar vrijdag 8 mei 17.00u. Lees meer over de maatregelen die we nemen.

EN: The corona crisis has a major impact on society and the economy, and especially on SMEs and start-ups. We understand that for many of you, your main concern will be to keep your business afloat. Because we would like to give as many entrepreneurs as possible the chance to find out whether our challenges may be just the opportunity they need in today’s challenging times, we have made changes to the current edition of BioVoice, including an extension of the deadline to Friday May 8th. Read more about all the adjustments.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!