Met welke partners kan Cosun zuivere fructose als grondstof in de chemie toepassen en vermarkten?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 29 april 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Innovatiecontract + € 10.000,- vouchers

Share challenge

Innovatiecontract + € 10.000,- vouchers

deadline verlopen

Waarom?
Cosun kan fructose produceren uit bietsuiker (sucrose) met minder dan 1% glucose als “verontreiniging” en zoekt (strategische) chemiepartners om die te gaan toepassen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de waardeketen fructose -> HydroxyMethylFurfural (HMF) -> FuranDiCarbonZuur (FDCA) -> polyesters en andere kunststoffen.


Commercieel is er op grote schaal fructose F90 en op kleinere schaal ook F95 beschikbaar voor allerlei voedingstoepassingen (bijv. diabetessnoepjes) maar het gehalte glucose (als de belangrijkste “verontreiniging’’) maakt deze kwaliteit ongeschikt als grondstof voor chemische conversies.


Cosun heeft een nieuwe, zuiverdere kwaliteit F99 ontwikkeld waarin nauwelijks glucose voorkomt. Voor verdere opschaling is het van belang om te weten hoe de kostprijs zich verhoudt tot de meerwaarde in diverse chemische conversieroutes. Wie stelt zeer hoge eisen aan de zuiverheid van fructose (>95%) als grondstof in de chemie? 


Waar kun jij bijdragen?
Zie jij toepassingsmogelijkheden voor chemische routes op basis van zeer zuivere fructose (F99) die een meerprijs t.o.v. de huidige F90/F95 rechtvaardigt?


Welke contaminanten leveren bij gebruik van Fructose significante nadelen op en wat is de aard en impact van die nadelen? Denk hierbij aan lagere opbrengsten, contaminatie katalysatoren, additionele verdere processtappen en/of het niet bereiken van de noodzakelijke zuiverheid van het conversieproduct.


Welke disciplines denken we nodig te hebben?
 Organische chemie
 Chemische katalyse
 (Polymeer)chemie
 Technologische en bedrijfskundige kennis van bovengenoemde sectoren

Deze call sloot op 29 april.
Sta jij open voor open innovatie? Doe dan een volgende ronde mee!

Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!